Důležité informace

Daň z lihu

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní. Na základě zákona 362/2009 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních, článku V., odstavce 5, je od 1. ledna 2010 stanovena cena za 1 litr absolutního alkoholu (100% lihu).

Pokud si však pěstitel nechá vypálit kvas z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň v podstatě poloviční. Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice. Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu na domácnost ročně (tj. např. 60 litrů 50% pálenky - omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. o lihu). Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat.

Prohlášení

O splnění výše uvedených podmínek, pěstitel podepíše v pálenici prohlášení, kde musí uvést své rodné číslo, plnou adresu a katastrální území pozemku, z něhož ovoce pochází. Pálenice je povinna tento doklad předkládat finančnímu úřadu a archivovat jej 10 let.

© Vladimír VRÁB 2009