Tato stránka je určena zájemcům, kteří se chtějí dozvědět trochu více o dělení (tzv. kategorizaci) vín, "slovníkem", který se používá v odborné veřejnosti. Pro potenciální zákazníky Pálenice Kozlov, kteří se "propracují" až na tuto stránku, slouží k lepší orientaci ve výběru vína dle kvality i "chuti" a odborníkům k posouzení kvality nabízeného sortimentu vín.


Kategorizace českých a slovenských vín